Aktuality

Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme I“

Vážení rodiče žáků ZUŠ O. Nedbala Tábor, dovolte mi informovat Vás o programu Jihočeského kraje, jehož cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí. Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023. Bližší informace k tomuto programu najdete na adrese: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze
. Ing. Jakub Valeš, ředitel školy.

Hudební nauka

Rozvrh hodin pro školní rok 2022/2023

Informace pro žáky ZUŠ

Pokyny pro žáky ZUŠ od září 2022 v hudebním a výtvarném oboru.

Seznam nových žáků 2022/2023

Rozdělení nových žáků ve školním roce 2022/2023 včetně přestupujících žáků k jinému učiteli a z jiných ZUŠ od 1.září 2022.

Školné 2022/2023

Školné v hudebním a výtvarném oboru pro školní rok 2022/2023

Koncert učitelů

Pondělí 30.5.2022 v 18:00, Gotická síň Husitského muzea Tábor

Koncert žáků v rámci ZUŠ OPEN

Pondělí 23.5.2022 v 18:00, Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Informace o studiu 2022/2023

Informace o studiu ve školním roce 2022/2023 v hudebním a výtvarném oboru

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy na doporučení vedení Jihočeského kraje a Krajské hygienické stanice na dny 25. a 26. října 2021 ředitelské volno (odpadá veškerá výuka) z důvodu současného stavu epidemiologické covidové situace v Jihočeském kraji.

Rozvrh HN 2021/2022

Rozvrh hudební nauky pro školní rok 2021/2022

Informace pro žáky ZUŠ

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 v jednotlivých oborech

Seznam nových žáků 2021/2022

Seznam přijatých žáků včetně náhradníků pro školní rok 2021/2022

Čestné prohlášení

Dokument pro rodiče žáků

Provoz ZUŠ od 24.5.2021

Více informací v příloze

Provoz ZUŠ od 10.5.2021

Provoz ZUŠ vychází z Manuálu MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid – 19 ze dne 6.4.2021. Bližší informace pro hudební a výtvarný obor naleznete v přiloženém dokumentu.

Informace k provozu školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno následující rozhodnutí.

Informace o studiu 2021/2022

Informace o studiu ve školním roce 2021/2022 v hudebním a výtvarném oboru.

Nařízení vlády ČR

Vláda ČR zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o studiu 2020/2021

Informace pro žáky ZUŠ  v hudební­m a výtvarnémm oboru pro školní­ rok 2020/2021

Rozvrh HN 2020/21

Rozvrh hudební­ nauky pro školní­ rok 2020/2021

Seznam nových žáků 2020/2021

Seznam přijatých žáků pro školní­ rok 2020/2021.

Ředitelské volno

Podle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitel na dny 29. a 30. června ředitelské volno (odpadá veškerá výuka).

Informace o studiu 2020/2021

Informace o studiu v hudebním a výtvarném oboru pro školní rok 2020/2021

Provoz ZUŠ

Informace o provozu ZUŠ  Tábor od 11.5.2020

Čestné prohlášení

Prohlášení­ o neexistenci pří­znaků virového infekční­ho onemocnění­

Hudební­ nauka - rozvrh

Rozvrh hudební nauky pro školní­ rok 2019/2020

Seznam nových žáků 2019/2020

Seznam nově přijatých žáků pro školní­ rok 2019/2020 včetně náhradníků.

SRPŠ  ZUŠ  Tábor

Informace o SRPŠ  (Spolek rodičů a přátel školy) při ZUŠ Tábor.

Přihláška ke studiu

Přihláška do ZUŠ  Oskara Nedbala v Táboře.

Aktuality

Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme I“

Vážení rodiče žáků ZUŠ O. Nedbala Tábor, dovolte mi informovat Vás o programu Jihočeského kraje, jehož cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na život.. ...více

Hudební nauka

Rozvrh hodin pro školní rok 2022/2023.. ...více

Vzkazy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci našich žáků,   chtěli bychom Vám poděkovat za uhrazené školné pro tento školní rok a zároveň Vás chceme informovat, pokud budete chtít uplatnit dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme I“ na úhradu (zpětné proplacení uhrazeného školného), prosím doručte žádosti do kanceláře školy nejpozději do 15

10. 2022. Bližší informace na https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze popřípadě na tel. 381252025. Potom příjem žádostí zastavíme a budeme program administrovat s.. ...více
Přihláška ke studiu

Omluvenka

Omlouvání žáků přes webové stránky bylo zrušeno. Pro omluvení žáka prosím využijte informační systém iZUŠ.