Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor

O škole

Základní umělecká škola Oskara Nedbala působí v krásném a významném jihočeském Táboře, městě s velmi bohatou minulostí. Jeho dějiny se datují od roku 1420, kdy byl Tábor založen husity. Město má řadu architektonických památek, historické jádro je národní kulturní památkou.

ZUŠ Oskara Nedbala sídlí v historické části. V budovách č. 61 a 62 v ulici M. Húsky pracuje hudební obor. Výtvarný obor obývá krásné a inspirativní prostředí v domě č. 140 v Koželužské ulici.

Vyučuje se hře na klavír, housle, violonello, kontrabas, flétnu, klarinet, žesťové nástroje, bicí nástroje, kytaru, akordeon, elektronické klávesy a sólový zpěv. Na škole pracuje dechový orchestr, dětský pěvecký sbor, pěstuje se komorní hra.

Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor (foto: Jára Novotný) Ve výtvarném oboru se vyučuje kresba, malby, grafika, dekorativní činnosti, keramika, modelování a skupiny dospělých.

Za dobu své existence vychovala škola nespočet absolventů. Někteří z nich se uplatnili po dalších studiích jako profesionální hudebníci v orchestrech, divadlech nebo jako hudební pedagogové. Mnozí absolventi jsou každoročně přijímáni na střední i vysoké školy uměleckého směru.

Aktuality

Informace pro žáky ZUŠ

Informace pro žáky na začátku školního roku 2018/2019.. ...více

Závěrečné zkoušky 2018

Pokyny k organizaci postupových a závěrečných zkoušek hudebního oboru v týdnu od pondělí 4. června 2018.. ...více

Vzkazy

ŽEŇ ŽEN a ČTYŘ CHLAPŮ Výstava prací skupiny dospělých ZUŠ Tábor, uč

ak. mal. Teodor Buzu 4. 6. - 27. 6. 2018, vernisáž 4. 6. 2018 v 17.00 Městský Úřad Planá nad Lužnicí... ...více
Přihláška ke studiu ZUŠ 2018

Omluvenka