O škole

Základní umělecká škola Oskara Nedbala působí v krásném a významném jihočeském Táboře, městě s velmi bohatou minulostí. Jeho dějiny se datují od roku 1420, kdy byl Tábor založen husity. Město má řadu architektonických památek, historické jádro je národní kulturní památkou.

ZUŠ Oskara Nedbala sídlí v historické části. V budovách č. 61 a 62 v ulici M. Húsky pracuje hudební obor. Výtvarný obor obývá krásné a inspirativní prostředí v domě č. 140 v Koželužské ulici.

Vyučuje se hře na klavír, housle, violonello, kontrabas, flétnu, klarinet, žesťové nástroje, bicí nástroje, kytaru, akordeon, elektronické klávesy a sólový zpěv. Na škole pracuje dechový orchestr, dětský pěvecký sbor, pěstuje se komorní hra.

Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor (foto: Jára Novotný) Ve výtvarném oboru se vyučuje kresba, malby, grafika, dekorativní činnosti, keramika, modelování a skupiny dospělých.

Za dobu své existence vychovala škola nespočet absolventů. Někteří z nich se uplatnili po dalších studiích jako profesionální hudebníci v orchestrech, divadlech nebo jako hudební pedagogové. Mnozí absolventi jsou každoročně přijímáni na střední i vysoké školy uměleckého směru.

Aktuality

Rozvrh hodin hudební nauky

Pozor změna v rozvrhu hudební nauky!.. ...více

Začátek školního roku - výtvarný obor

Od 1. 9. do 6. 9. 2016 od 13.00 do 17hod. přijdou všichni žáci s rozvrhem ze základní nebo střední školy k domluvě vyučovací hodiny u svého učitele... ...více

Začátek školního roku - hudební obor

1. září 2016 od 13.00 do 17.00 hod. přijdou všichni žáci s rozvrhem ze základní nebo střední školy k domluvě vyučovací hodiny u svého učitele. Povinností žáků je přihlásit s.. ...více

Omluvenka