O škole

Základní umělecká škola Oskara Nedbala působí v krásném a významném jihočeském Táboře, městě s velmi bohatou minulostí. Jeho dějiny se datují od roku 1420, kdy byl Tábor založen husity. Město má řadu architektonických památek, historické jádro je národní kulturní památkou.

ZUŠ Oskara Nedbala sídlí v historické části. V budovách č. 61 a 62 v ulici M. Húsky pracuje hudební obor. Výtvarný obor obývá krásné a inspirativní prostředí v domě č. 140 v Koželužské ulici.

Vyučuje se hře na klavír, housle, violonello, kontrabas, flétnu, klarinet, žesťové nástroje, bicí nástroje, kytaru, akordeon, elektronické klávesy a sólový zpěv. Na škole pracuje dechový orchestr, dětský pěvecký sbor, pěstuje se komorní hra.

Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor (foto: Jára Novotný) Ve výtvarném oboru se vyučuje kresba, malby, grafika, dekorativní činnosti, keramika, modelování a skupiny dospělých.

Za dobu své existence vychovala škola nespočet absolventů. Někteří z nich se uplatnili po dalších studiích jako profesionální hudebníci v orchestrech, divadlech nebo jako hudební pedagogové. Mnozí absolventi jsou každoročně přijímáni na střední i vysoké školy uměleckého směru.

Aktuality

Seznamy nově přijatých žáků pro rok 2017/2018

Seznam a rozdělení nově přijatých žáků pro školní rok 2017/2018. Informace pro přijaté žáky: V případě, že nebyla přihláška podána elektronicky, vyplňte formulář na následuj.. ...více

Pokyny k organizaci postupových a závěrečných zkoušek hudebního oboru

Zkoušky budou zahájeny v pondělí 5. června 2017 a budou probíhat v jednotlivých komisích podle rozpisu vždy v době od 13.00 hod. do 17.00 hod... ...více

Koncert učitelů ZUŠ O. Nedbala Tábor

Gotický sál Husitského muzea 17. 5. 2017 od 18 hodin.. ...více

Omluvenka